رازی
Razi Driving Center
 مربیSkip Navigation Links

هنرجو پس از قبولی در آزمون عملی شهر مکلف به مراجعه به محل اموزشگاه بوده و با تحویل کلیه مدارک به متصدی تکمیل پرونده مراجعه و اقدامات لازم جهت تحویل کپی های برابر اصل شده مبذول و پس از تکمیل مدارک مسئول رایانه اقدام به ثبت اطلاعات نموده و مسئول آزمایشات نیز تائید اولیه را انجام و پیک اموزشگاه مکلف به تحویل مدارک به راهنمائی و رانندگی در همان تاریخ بوده و بنا بر دستور العملهای ابلاغی راهور محل نیز مانند آموزشگاه مکلف به تائید مدارک در همان روز تحویل می باشد و هنر جو نیز ظرف مدت یک هفته در صورت عدم تحویل گواهینامه از طرف پست به وی با اصل کارت ملی به یکی از مراکز پلیس +10مراجعه و درخواست استعلام گواهینامه می نماید در صورت تائید بارکد پستی دریافتی خود را به پست تحویل تا پست پس از بررسی بارکد پستی مربوطه را در سایت کشوری نتیجه را به هنرجو اعلا م می نماید و در صورت عدم تائید یا رد مدارک از طرف راهور هنرجو جهت رفع اشکال به آموزشگاه مراجعه تا نواقص مربوطه رفع و جهت صدور اقدام نماید

آدرس : زرین شهر بلوار شهيد باهنرميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي فرعي محمد زكرياي رازي شماره 32

مدیر: روح الله قربانی