رازی
Razi Driving Center
 مربیSkip Navigation Links

تعريف
براي رانندگي با انواع (سواري- سواري كار-وانت شخصي)تا ظرفيت9 نفر و مجموع وزن وسيله نقليه و بار تاحداكثر3500كيلوگرم(شخصي)

آدرس : زرین شهر بلوار شهيد باهنرميدان نماز خيابان شهيد رجائي ابتداي فرعي محمد زكرياي رازي شماره 32

مدیر: روح الله قربانی