مرکز این تصویر موقعیت آموزشگاه رانندگی رازی روی کره زمین نشان میدهد شما میتوانید با استفاده از کلیک روی علامتهای + و - موقعیت را از پايينتر يا بالاتر مشاهده نمایید

آدرس : زرین شهر بلوار شهيد باهنر ميدان  نماز خيابان شهيد رجائي  ابتداي فرعي محمد زكرياي  رازي  شماره 32

مدیر: روح الله قربانی